LINKÖPING

LOKALA PARTNERS


Ingen hållbarhet utan samarbete! Därför arrangerar vi we_change tillsammans med några av de största och ballaste företagen, organisationerna, myndigheterna och kommunerna i Sverige. Det här är de partners ni får träffa i Linköping:


 • Linköping kommun

  Linköpings kommun har som övergripande mål att bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. Linköpings kommun tror och hoppas att we_change ska öka engagemanget för hållbarhetsarbete och ungdomars möjlighet att bidra till detta.

 • Ikea

  IKEA är ett av världens största möbelföretag med 315 varuhus i 27 länder. Deltar i we_change för att skapa en dialog med gymnasieungdomar kring hållbarhet och ta del av deras idéer och tankar om hur man kan leva ett mer hållbart liv hemma. Läs mer om IKEA här.

 • Tekniska verken

  Tekniska verkens vill bygga världens mest resurseffektiva region. De distribuerar bl.a. fungerande elnät, belysning, vatten, fjärrvärme och avfallshantering. Genom we_change vill Tekniska verken engagera unga i frågor som rör resurseffektivisering, t.ex att minska avfall och öka återvinning. Läs mer om dem här.

 • Sida

  Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Läs mer om Sida här.

 • H&M

  H&M är ett världens största klädföretag med 4 400 butiker i 64 länder. Deltar i we_change för att inspirera och utbilda ungdomar i H&Ms hållbarhetsarbete. Läs mer om H&M här.

 • SEB

  SEB är en av Sveriges fem största banker. De deltar i we_change för att de vill vi möta fler unga och skapa dialog om finansiella tjänster och hållbarhet. Läs mer om SEB här.

 • WWF

  WWF är en organisation som arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Läs mer här.