we_change vann pris på UNPD Sveriges vårgala!

Jenni Nylander från we_change tog emot priset på UNDP:s vårgala.

För första gången någonsin hölls UNDP:s vårgala: En målmedveten kväll för att uppmärksamma initiativ och engagemang som på olika sätt bidrar till uppfyllandet av de Globala målen. we_change var nominerade i kategorin Bästa Partnerskap för uppfyllandet av de Globala målen och VANN! Det här är ett pris som vi vill dela tillsammans med er, alla ni som på något sätt medverkat och deltagit i we_change under åren. Det är ni som möjliggör we_change!

Det är ingen nyhet att we_change är av övertygelsen att förändring sker 1) tillsammans och 2) genom att inkludera unga i frågan hur vi ska nå en hållbar samhällsutveckling. Tyvärr utesluts ofta unga från de rum där hållbarhetsfrågor diskuteras och där beslut tas. Det är inte hållbart, eftersom det är just de unga som faktiskt ska leva i den framtid vi skapar idag. Unga måste få ta plats i att besluta om sin egen nutid och framtid.

– Unga som lever nu sägs vara den sista generationen som kan stoppa klimatförändringen. Att exkludera unga ifrån arbetet med de Globala målen skulle garantera dess misslyckande, säger Jenni Nylander, verksamhetsansvarig på we_change.

– Detta priset är till alla som deltagit i we_change och visar att den unga generationen är en ovärderlig partner i arbetet med att vrida rätt på samhällsutvecklingen och stärker vikten av att mötas över gränserna.

Det här priset är ett grymt steg i rätt riktning. Nu ser vi till att ALLA är med på tåget mot att göra världen en bättre plats att leva på! För att uppnå de Globala målen och en hållbar framtid krävs samarbete och partnerskap, och att framtidens beslutsfattare får en chans att delta i de rum där hållbar utveckling diskuteras.

TACK till ER!

we_change var ett av tre nominerade initiativ i kategorin som tagits fram av en utomstående jury. Därefter fick svenska folket rösta och utnämna vinnaren. Så det är alltså tack vare ER som röstat som detta blev verklighet! Att det var just kategorin ”Bästa Partnerskap” som we_change vann pris i visar verkligen att det finns en tro på, och en vilja för samarbete. Nu ser vi till att göra verklighet av det!

Tack till alla skolor, lärare och framförallt ELEVER som deltagit på we_change och gjort we_change till vad det är!

we_change 2018 hade inte heller varit möjligt utan våra samarbetspartners, som har en lika stor del i detta pris som vi: SEB, IKEA, Sida & H&M.

Samt våra lokala partners: WWF Sverige, FN-förbundet, Henkel, SSAB, Helsingborgs stad, Uppsala kommun, Linköpings kommun, Tekniska verken, Uppsalahem, Fryshusets Nätvandrare, Fazer Sverige, Saltå Kvarn, Scandic, Chalmers University of Technology och Jönköping University.