Vi följer upp danskt tv-reportage om H&M!

We_change arbetar med att brygga unga med omvärlden – för att ge unga möjligheten att påverka världen i en mer hållbar riktning. En viktig del i detta arbete är att sammanföra unga med våra samarbetspartners, beslutsfattare inom näringslivet, politiker och den offentliga sektorn. Våra samarbetspartners möter unga för att lyssna in deras åsikter samt bemöta deras kritik och på så sätt skapa en konstruktiv dialog om hur samhället ska utvecklas framåt.

En av we_change:s huvudpartners är H&M. Under turnén diskuterade H&M ofta frågor som rör global arbetsrätt, hållbar produktion och skönhetsideal med eleverna. H&M lyfte även sitt arbete med att skapa en cirkulär affärsmodell som motverkar den linjära, där råvaror blir till kläder som konsumeras och sedan slängs. För några veckor sedan kritiserades H&M i ett danskt tv-reportage som menade att H&M slängde tonvis med kläder. Vi blev väldigt förvånade av det danska reportaget som gick emot mycket H&M sagt under we_changeturnén och tyckte samtidigt att H&M inte fick möjlighet att bemöta eller kommentera reportagets resultat på ett bra sätt. Eftersom att H&M är en av våra huvudpartners vill vi undersöka saken närmare. För att lyssna in H&M:s perspektiv har vi intervjuat H&M:s svenska hållbarhetschef Anna Fred.

Vad är H&M:s kommentar kopplat till det danska reportaget och påståendet att ni bränner tonvis med funktionsdugliga kläder?

Det är tråkigt att de väljer att visa upp en direkt felaktig bild som säger att vi bränner funktionsdugliga kläder. Att H&M:s produkter skickas till förbränning är sällsynt och görs endast när de inte uppfyller våra säkerhetskrav. Det är antingen när de är mögelangripna eller inte uppfyller våra strikta kemikaliekrav. Reportaget kopplar även detta till vår klädinsamling, vilket inte har någonting med saken att göra. De kläder som våra kunder lämnar in till vår textilinsamling går alltid till vår samarbetspartner i:co som sorterar varorna för återanvändning och återvinning. Mer om i:co kan du läsa här.

Du nämner att det är en felaktig bild, hur kan det ha blivit så? Vilka fakta har tv2 baserat sina påståenden på? (Hur kommer det sig att de har en helt annorlunda bild än er?).

Tv-programmet har fått tag i två par byxor som vi skickat till förbränning, ett par jeans och ett par dambyxor. H&M har tidigare låtit testa dessa byxor i externa laboratorier, där testerna visar att den ena produkten är mögelangripen och den andra produkten innehåller för hög mängd bly. Eftersom resultaten visar att de inte uppfyller våra säkerhetskrav har de stoppats. Journalisterna bakom tv-reportaget har endast testat utvalda delar av plagget och testat dessa för bakterier och inte mögel som ingår i H&M:s rutiner. Därför blir inte dessa tester sanningsenliga och får ett missvisande resultat. Det är vår lagliga skyldighet att se till att kläder som innehåller mögel eller inte följer våra strikta kemikalierestriktioner förstörs. De ska av säkerhetsskäl varken användas eller återvinnas. Vi följer EU:s direktiv och våra egna säkerhetsrutiner. En del undrar hur vi säkert vet att det är samma byxor som vi och Tv-programmet låtit testa. Vi testar alltid per order och alla våra artiklar och ordrar bokförs noga. En order får ett nummer och detta ordernummer är sedan sökbart i våra system. Länkat till ordern finns testrapporter med detaljer kring vad som testats, och därför råder det ingen tvekan om det rör sig om samma plagg.

Vad händer i dagsläget med kläder som skadats eller inte går att sälja?

Produkter som inte har sålt slut till fullpris erbjuds till kunder till nedsatt pris. Vi har också möjlighet att flytta varor mellan olika butiker och länder, samt spara produkter till kommande säsong. Som ett sista alternativ kan vi även sälja vidare osålda produkter till externa köpare i länder där vi inte finns etablerade. Jag har arbetat som butikschef på H&M i 15 år och jag har aldrig behövt skicka en vara vidare. Jag tycker själv att det är fascinerande att vi alltid har sålt alla produkter som kommer in till butiken på ett eller annat sätt.

Varje år skänker H&M också vidare kläder som är defekta, men som uppfyller våra säkerhetskrav. I Sverige har vi för närvarande ett samarbetsavtal med Röda Korset som tar emot dessa produkter. Tidigare samarbetade vi med Helping Hands som arbetar med hjälpsändningar till behövande människor i kris eller fattigdom. Under 2016 och 2017 har H&M i Sverige skänkt totalt 1 543 säckar med varor till dessa två organisationer. Under samma period skickade H&M i Sverige även drygt 80 ton defekta kläder till vår internationella återanvändnings- och återvinningspartner, i:collect. Det ekonomiska överskottet går oavkortat till Unicef. Sammanfattningsvis så skänker vi på H&M Sverige alla funktionsdugliga plagg till Röda Korset, alternativt skickar dem till vår återvinningspartner för återanvändning/återvinning.

Varför bränner man kläder, kan de inte användas i andra användningsområden?

När testresultat visar att produkter inte uppfyller våra säkerhetskrav ska de som sagt inte under några omständigheter säljas till kund eller återvinnas. De skickas därför till destruktion i enlighet med våra globala säkerhetsrutiner. Det är för att våra kunder alltid ska vara helt trygga med att våra produkter är säkra att använda. Vi har en av de mest strikta kemikalierestriktioner i industrin och vi gör regelbundna tester, oftast i externa laboratorier. Dessa listor finns här för den som vill läsa mer. Eftersom att vi tar det säkra före det osäkra går vi ofta längre än vad lagen kräver. Vi gör varje år 40 000 tester för att säkerställa att våra stränga kemikaliekrav följs. Vi vill inte att ett enda klädesplagg ska behöva förstöras. Vi vill att denna siffra ska vara noll, men som i alla tillverkningsbranscher är det ibland nödvändigt. När kläder är farliga för våra kunder att använda, då är det vår skyldighet att se till att de inte kommer ut till försäljning.

Vi har kommit långt i vårt kemikaliearbete och vårt mål är att senast 2020 helt eliminera kemikalier som vi har identifierat som skadliga från vår produktionskedja. Parallellt med detta arbetar vi förebyggande så att färre kläder behöver förstöras.

Hur kan jag som konsument känna mig stolt över att jag handlar på H&M (kan jag läsa på om hur ni arbetar med detta och följa upp det?)

H&M har ett stort hjärta och tar ansvar för både människor och miljö i hela vår värdekedja. Vi vill vara en ledande och drivande kraft till att bli 100% cirkulära och förnybara samtidigt som vi ständigt arbetar med att göra vårt företag ännu mer jämlikt och rättvist. Vi är väl medvetna om de utmaningar som finns inom textilindustrin och det arbete som kvarstår – men vi ser att det arbete vi utför gör skillnad och att det går åt rätt håll. Vi är idag över 200 personer som engagerat arbetar med hållbarhet på heltid och hållbarhet är även en del av vår affärsidé. Det här är inte bara något vi säger utan något som beskriver vilka vi är!

Ni kan läsa mer om hur vi arbetar på http://about.hm.com/sv/sustainability.html