TACK FÖR WE_CHANGE 2018

Stort tack till alla ni som varit med under we_change 2018!

Turnén 2018 har lidit mot sitt slut. Det finns så mycket att säga om allt som hänt under veckorna som varit, men vi ska göra ett försök att sammanfatta alltihop. Varning för skryt!

Men first things first: TACK! Tack alla ni som på något sätt deltagit eller på annat sätt bidragit till att we_change 2018 hände. Vi blir alldeles blödiga av tacksamhet och ödmjukhet över vad vi fått äran att ta del av. we_change 2018 har varit SÅ FETT!

  • Vi har mött tusentals gymnasieelever i 8 städer!

Vi har mött tusentals unga som har lyssnat, diskuterat, ifrågasatt, inspirerat, engagerat och påverkat. Tusentals unga, makthavare och beslutsfattare har mött varandra för att prata hållbarhet, de Globala målen och vilka lösningar som kan ta oss till en bättre värld. Det är verkligen ett ovärderligt möte för att vi ska kunna förändra samhället. Vi måste lyssna och ta vara på varandra, framförallt de grupper som vanligtvis inte släpps in i beslutsfattande rum.

  • Tusentals frågor har ställts under panelsamtalen!

Panelen — bestående av några av Sveriges största företag, myndigheter samt kommuner — har fått ta emot SÅ MÅNGA frågor från eleverna. Skarpa och kritiska frågor om arbetsvillkor, korruption, jämställdhet, segregation, hållbara investeringar, rasism, produktion, transporter och MYCKET annat. Det har inte funnits utrymme för svaga svar. Tro oss, då  har missnöjet visat sig.

  • Hundratals workshops har hållits!

Workshops mellan unga, företag, organisationer samt kommuner har varit ett grymt tillfälle att snacka om faktiska case. Genom att applicera och diskutera idéer, perspektiv och utmaningar från verkligheten kan vi hitta lösningarna inom hållbar utveckling. Det räcker inte med att prata om hur isar smälter, att människor lever i utanförskap eller att #MeToo inte får glömmas bort — vi måste även prata om hur vi kan göra nåt åt det. Här har workshops spelat en stor roll.

  • Nätverk har bildats!

Vi har sett elever, lärare, företag, organisationer och andra nätverka och knyta viktiga kontakter inför framtiden. Engagerade elever har tagit kontakt med beslutsfattare inom exempelvis kommun eller näringsliv för att ställa frågor, få råd om utbildning eller boka in studiebesök. Elever har träffat elever från andra skolor som de kanske annars inte hade fått möjlighet att träffa. Vi tycker att det är fantastiskt kul att we_change är en mötesplats för allt detta!

Tack till alla er som kommit och pratat med oss, ställt frågor och för allt härligt häng vi haft med er alla på turnén. Det är NI som gör we_change — utan er inget oss, liksom. Så, tack för we_change 2018, it’s been real.