Natalie Eriksson riktar strålkastaren på kvinnorna inom finansvärlden

Natalie Eriksson, författare till Kvinnorna som äger börsen - aktier för nybörjare

Natalie Eriksson

Föreställ dig någon som jobbar på börsen. Hur ser den personen ut? Om du ser en man – varför tror du att du gör det? Troligtvis för att du sällan, kanske aldrig, får se eller höra om finanskvinnorna. Natalie Eriksson — som både arbetar med kommunikation, är författare samt föreläser om kvinnors ägande och privatekonomi (!) — slog slag i saken och gjorde något för att förändra den bilden.

I Sverige är vi ofta snabba på att berömma oss själva för hur långt vi kommit i jämställdhetsfrågor (vilket vi har!). Men det kommer ju inte direkt som en nyhet att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män (trots samma arbete) och att det oftast är män som sitter på de högre positionerna. Det innebär såklart inte att män är bättre chefer – det handlar om ett strukturellt problem.

En orättvis representation kan orsaka en missuppfattning (läs: fördom) om att kvinnor inte kan göra samma jobb som män, och vice versa. Fortfarande får vi höra ekon från stenåldern som att kvinnor är bättre på att jobba med barn och på sjukhus eftersom de är mer ”omhändertagande”. Och att män passar bättre att vara snickare för att de är ”starkare”. Att kvinnor kan mer om hushållsarbete och män kan mer om ekonomi. Det stämmer såklart inte. Att uppnå jämställdhet är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen, och är direkt kopplat till hållbar utveckling. Så länge vi inte lever i ett jämställt samhälle kommer vi inte heller leva i ett hållbart samhälle – där varje människa har möjlighet att utvecklas, nå sin fulla potential och ha tillgång till samma makt och ekonomiska förutsättning, oavsett kön.

Natalie Eriksson såg denna ojämna representation och ville bryta den. Hon skrev boken Kvinnorna som äger börsen – aktier för nybörjare där hon samlade tips och inspiration från nio kvinnor inom finansområdet. Ett område som ofta får företrädas av män, för män. Här svarar hon på några snabba frågor om jämställdhet och hållbarhet: 

Vilken var din främsta drivkraft bakom Kvinnorna som äger börsen – aktier för nybörjare?

– Att jag såg så många coola och kompetenta kvinnor som inte syntes lika mycket som män på detta område. Det finns ett uttryck på engelska som lyder ”If you can see it you can be it”. Börsen är, och har alltid varit, en mansdominerad arena. Samtidigt lever vi i ett av världens mest jämställda länder och jag tycker det är tramsigt att inte fler kvinnor syns inom detta område. Det gäller inte bara börsen utan ekonomi i allmänhet.

Vad tror du krävs för att få ett jämställt klimat inom såväl näringslivet som samhället i stort?

– Att fler människor tar ansvar. Det räcker inte med att kvinnor tar ansvar för jämställdhet. Jag tror också att vi måste bli bättre på att tänka smått och stort samtidigt. Det är viktigt med en vision, att få tänka stort och att samhället kommer vara helt jämställt en dag. Men tills den dagen kommer måste vi kunna bryta ned jämställdhet inom olika områden och jobba på dessa. Allt från vem som är hemma med barnen, vem som gör mest arbete i hemmet, vilka egenskaper som värderas högst när en ny chef ska utses på en arbetsplats, vem som pratar mest i ett jobbmöte, vem som blir tagen på allvar inom vården och så vidare. Dessutom: jämställdhet är inte något statiskt som finns eller inte finns. Vi behöver jobba på det hela tiden.

Vilket/vilka tips skulle du ge en ung person som vill engagera sig i jämställdhets- och/eller hållbarhetsfrågor?

– Det viktigaste är att göra något, tycker jag. Gå till dig själv och fundera på vad du är intresserad av. Miljö, jämställdhet, utbildning? Eller kanske sport, mode, mat? Jämställdhets- och hållbarhetsfrågor går att applicera på alla områden och nivåer i samhället. Ibland har man kanske mycket tid och energi, ibland mindre. Det går att påverka även i det lilla. Bara genom att läsa på och förstå olika människors perspektiv så ökar chansen, tror jag, för att man som individ ska vara mer tolerant och förstående för olika jämställdhets – och hållbarhetsutmaningar.

De globala hållbarhetsmålen förväntas vara uppnådda år 2030 – hur tror du att samhället ser ut då och hur har vi nått dit? Vilka möjligheter och verktyg tror du behövs för att vi ska nå ett hållbart samhälle?

– Jag tror att kvinnors rättigheter tas på större allvar runt om i världen. Jag tror att kvinnor fortsätter att ligga i topp vad gäller skolresultat, både i grundskolan samt vad gäller att ta examen från universitet. Något som jag också tror kommer synas i näringslivet där allt fler kvinnor når höga positioner.

– Jag tror också att fler länder tar klimathotet på allvar och att det tas ännu fler åtgärder för att klara av detta. Jag tror att digitaliseringen skapar otroliga möjligheter för de länder som väljer att ligga i framkant här. Urbaniseringen kommer nog fortsätta att öka men jag hoppas att digitaliseringen gör att det blir lättare att bo utanför storstäderna, för de människor som vill göra det. Jag tror att människor som tidigare kommit i skymundan i samhället nu, tack vare sociala medier, kommer att få en allt starkare röst. Jag hoppas på färre sexualbrott, bättre utbildning och mindre stressad vårdpersonal. För att nå dit krävs det krafttag från många håll, inte minst politiskt. Det ska bli spännande att följa valrörelsen i höst!