Innovationen som gör det enkelt att vara klimatsmart

Daniel Colunga, Isabella Palmgren, Nicolas Maxant och Miguel Estruch.

Teamet bakom Mimbly. Från vänster: Daniel Colunga, Isabella Palmgren, Nicolas Maxant och Miguel Estruch

Att kunna vara klimatsmart under vardagliga sysslor är ett enkelt sätt att göra skillnad på. Genom effektiva och innovativa lösningar är vägen till ett hållbart samhälle inte nödvändigtvis lång och krokig. Det är Mimbly ett kvitto på!

I Sverige är vi vana vid att inte behöva tänka på tillgången till vatten. Vi är så bortskämda med rent vatten att vi till och med har det i toaletten (är inte det rätt konstigt när man tänker efter?). Men det är ingen nyhet att det inte ser likadant ut i alla delar av världen, ungefär 1,2 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten och varje dag dör 800 barn på grund av detta. Faktum är att det råder vattenbrist även i Sverige. En lokal handling kan ge global effekt, vilket Mimbly är ett exempel på. De har tagit fram en modul till tvättmaskiner som renar och återanvänder det gamla vattnet i maskinen. Modulen minskar även energiförbrukningen – win-win för hållbar utveckling!

Isabella Palmgren, medgrundare av Mimbly, delar här med sig av sina idéer kring ett hållbart samhälle.

Berätta kort om bakgrunden till Mimbly!

– Mimbly grundades av studenter från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg efter att ha drivits som ett projekt i ett år. Vi ville göra vattenåtervinning lättillgängligt för att minska vattenanvändning i dagens samhällen och minska spridningen utav microplaster.  

Vilken var den främsta drivkraften bakom Mimbly?

– Vi vill ändra hur vi hanterar vatten i dagsläget och hitta smarta sätt för att ändra våra beteenden. I dagsläget slösar vi på drickbart vatten i toaletter och tvättmaskiner och vi använder mer och mer vatten för alla våra behov. I framtiden vill vi kunna erbjuda en lösning för många människor för att tillsammans kunna göra skillnad.

Vilka verktyg tror ni behövs för att nå de globala målen till år 2030?

– Vi tror på samarbeten och att tackla problemen vi har på flera olika sätt samtidigt. Ett bolag eller en person kan göra skillnad men tillsammans kan vi göra stor skillnad. Därför behövs ny innovativ teknik tillsammans med drivna människor som kan övertyga samhället om att vi måste ändra våra beteenden. Detta behöver nödvändigtvis inte vara vi, det finns många bra lösningar där ute som kan göra stor skillnad. 

Vilket/vilka tips skulle du ge en ung person som vill engagera sig och utvecklas inom hållbarhetsfrågor, främst miljömässiga?

– Försök hitta ett område som du brinner för eller tycker är intressant så kommer du att hitta andra som håller med. Det kan vara ett bolag eller en grupp personer. Tillsammans kan ni skapa en lösning, eller sprida kunskap och belysa problem som du ser och som behöver mer fokus. Mycket håller på att ändras inom industrin, politiken och samhället, där mycket fokus ligger på miljömässiga frågor. Vi tror även på att det inte kommer att gå att driva ett bolag utan ett miljöfokus, även om detta inte är kärnfrågan så måste man jobba med något som är bra för miljön på ett eller annat sätt.

De globala hållbarhetsmålen förväntas vara uppnådda år 2030 – vilka möjligheter och verktyg tror ni behövs för att vi ska nå ett hållbart samhälle?

– Det kommer att behövas mer satsningar på hållbara initiativ och att vi belyser alla fördelar med att förändra samhället. Vi behöver investera i grön energi (vilket vi i Sverige är bra på) runt om i världen. Fokusera mer på återvinning av material, t.ex. textiler. Industrin och staten måste jobba tillsammans med kommunerna för att satsa på olika initiativ och jobba mer miljövänligt. Även sprida kunskap mellan länder så att vi sprider möjligheter inom flera områden.