Ida & Sofie från Ångestpodden om psykisk ohälsa och ett hållbart samhälle

Sofie (vänster) & Ida (höger) från Ångestpodden vill bryta tabut kring pyskisk ohälsa. Foto: Herman Caroan

Sofie (vänster) & Ida (höger) från Ångestpodden. Foto: Herman Caroan

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg driver en av Sveriges största poddar, Ångestpodden. I podden diskuterar de psykisk ohälsa, en av de vanligaste sjukdomarna idag. Att prata öppet om psykisk ohälsa är otroligt viktigt, något som Ida och Sofie dagligen arbetar för.

Om du själv inte mår bra, är det svårt att hitta ork till engagemang. Därför ligger grunden till ett hållbart samhälle i att vi mår bra och trivs i vår omgivning, något vi skrivit om tidigare. God hälsa och välbefinnande är faktiskt också ett av de globala hållbarhetsmålen, där främjandet av psykisk hälsa är ett av delmålen. Psykisk ohälsa är något som Ida och Sofie blivit närmast sagt experter på. Inte för att någon av dem är utbildad psykolog, utan för att de genom podden dagligen träffar människor som på olika sätt drabbats av psykisk ohälsa. Målet är att riva ner murarna runt det tabubelagda ämnet.

Psykisk ohälsa är vanligare och mer utbrett än vad en kan tro, och det är viktigt att komma ihåg att en aldrig är ensam om att känna sig deppig, ha ångest eller vara stressad över saker som kan verka små. Här kan du läsa om vad Ida och Sofie själva anser om psykisk ohälsa och ett hållbart samhälle.

Vilka är ni och vad är bakgrunden till Ångestpodden?

– Vi är 24 (snart 25 hehe) år och kommer ursprungligen ifrån Karlshamn, i Blekinge. Vi bor sedan snart 5 år tillbaka i Stockholm där vi sedan 3 år tillbaka driver Ångestpodden, Sveriges största podd om psykisk ohälsa. Vi brukar säga att vi startade Ångestpodden för att vi själva saknade den. Vi tyckte att det inte fanns en plats på internet där man pratade om psykisk ohälsa på ett lättsamt, ibland ganska roligt sätt och med glimten i ögat. Det som fanns var ganska mörkt och inget som man som ung vill relatera till.

Vilken är er främsta drivkraft bakom ert arbete med, och engagemanget för, psykisk ohälsa?

– Vår främsta drivkraft är såklart våra lyssnare och alla meddelanden vi får om att vårt arbete förändrat människors syn på dels sin egen men också andras psykiska hälsa. Sen är det såklart våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa som gör att vi vill fortsätta driva den här frågan framåt på det sätt som vi gjort sedan dag 1.

Hur tror ni att psykisk ohälsa går samman med ett hållbart samhälle?

– Det är väl just det det inte gör? Det känns som att många idag lever ett ohållbart liv med mycket stress, press och prestationsångest. Det är såklart en stor bov till att så många mår psykisk dåligt och får depression, utmattning och panikångest.

Vad ser ni för resultat av ert arbete?

– Vi ser att fler vågar prata om psykisk ohälsa och dela med sig av mer än bara guldklimparna ifrån vardagen.

Vilket/vilka tips skulle ni ge en ung person som vill engagera sig inom frågor som rör psykisk ohälsa?

– Att våga vara öppen och göra det på ett sätt som man är 100 % bekväm i/med. Det är svårt att driva något framåt om man inte till 100 % känner att det känns helt rätt. Sen är inget sätt rätt eller fel. Vad som är rätt för en person kan vara helt fel för en annan osv. Viktigast är att man lyssnar på sig själv.

De globala hållbarhetsmålen förväntas vara uppnådda år 2030. Utifrån era egna erfarenheter och perspektiv – vilka möjligheter och verktyg tror ni behövs för att vi ska nå dem?

– Vi tror att det är viktigt att man tidigt pratar om psykisk hälsa, skolan har t.ex. en jättestor roll i det hela. Vi tror att samverkan mellan elever och elevhälsan måste bli mycket mer aktiv. Man behöver också få en sundare relation till sociala medier och användandet av mobilen. Vi tror sociala medier har en väldigt stor påverkan på ungdomar idag. Man jämför sitt eget liv med någon annans flöde och glömmer bort att det där bara är en liten, liten bråkdel av någon annans liv. Det är viktigt att lära sig att sociala medier är en leksak och inte en livsstil.