“Det jag är mest orolig för inför framtiden är att vi människor kommer fortsätta vara själviska”

FN har tagit fram 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett av målen, mål 17: Genomförande och globalt partnerskap, trycker på hur viktigt det är att vi samarbetar för att kunna nå målen. Någon som besökt we_change och verkligen förstått vikten av samarbete är 17 åriga Rita Daoud i Jönköping. 

Längst fram i mitten under we_change inledande inspirationsföreläsning sitter Rita Daoud. I framtiden vill hon arbeta med jämställdhet, eftersom det är den frågan hon brinner mest för. Tillsammans med sina vänner vill hon dessutom starta ett företag som på något sätt bidrar till hållbar utveckling. Det är tydligt att frågorna som diskuterades under we_change är viktiga för henne och att hon förstått vikten av samarbete för att nå de globala målen. Vi bestämde oss för att intervjua Rita angående framtiden och om hennes upplevelse av we_change.

Hej Rita! Hur har dagen varit?
Dagen har varit intressant och man fick lära sig många nya saker om de globala målen. Vi har redan gått igenom målen med klassen, men när man kom hit fick man en bättre bild av helheten. Det som berörde mig var hur världen egentligen utvecklats positivt men att man inte pratar om det så mycket. Man hör snarare saker som att vi har förstört världen och klimatet är inte så bra, men man pratar inte riktigt om den positiva utveckling som skett. Det tycker jag vi ska prata om mer så att vi faktiskt förstår att vi gjort något bra, så att vi vet att om vi fortsätter såhär så kommer allt bli ännu bättre.

Vad tyckte du om den inledande inspirationsföreläsningen under we_change?
Föreläsningen var jättebra! Den var inte alls stel, utan man kände sig nära personerna och när de pratade om allt de har gjort och man kan göra tillsammans så blev jag mer inspirerad. Och jag kände att eftersom andra har gjort det, varför kan inte jag göra det?

Vad är du mest orolig för inför framtiden?
Det jag är mest orolig för inför framtiden är att vi människor kommer fortsätta vara själviska. Det är jättemånga som är själviska nu och bara tänker på sig själva. Som tänker att “jag ska ha pengar, jag ska leva bra”, men om vi fortsätter så, kommer det inte ske någon förändring. Men om alla jobbar tillsammans och om man tänker på den andra personen – så kommer man alltid ha en person som tänker på en. Om ni förstår vad jag menar? Om alla tänker att vi ska göra det här tillsammans – att vi ska hjälpa planeten, vi ska hjälpa djuren, vi ska hjälpa människorna, så kommer allting bli bättre.

Känner du att du kan påverka?
Ja, jag har känt innan att jag kan påverka men efter jag kom hit så blev jag mer inspirerad till att försöka. Under we_change får man höra vad andra har gjort, får idéer till vad man kan göra själv och vad man kan göra i till exempel hemmen. På IKEAs workshop fick vi inspiration från andra grupper om hur man kan göra lägenheten där man bor till en bättre och mer hållbar plats.

Hur ser du på framtiden?
Jag tror att vi kan göra framtiden bättre – så länge vi jobbar tillsammans så kommer vi kunna klara det. Det kommer inte bara ta några år, utan man måste först lära sig hur man ska göra allt rätt och man måste lära sig att man ska samarbeta med varandra. För själv kan man göra en liten skillnad, men om alla jobbar tillsammans, så kan vi göra stor skillnad.

Om du skulle beskriva we_change med ett ord, vad skulle det vara?
Om jag skulle beskriva we_change med ett ord så skulle det vara samarbete. We – Vi ska göra det. Inte en person, utan alla som lever i världen.

 

Julia Österberg