MÅL 6 – RENT VATTEN OCH SANITET

  • Vatten finns överallt och i allt levande. Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och på grund av det också en förutsättning för hållbar utveckling. Därför är det skrämmande att över 650 miljoner människor på jorden saknar tillgång till rent vatten!
    Vattentillgång är dessutom en förutsättning för både livsmedels- och energiproduktion. I värsta fall kan därför bristen på vatten leda till konflikter. Det är med andra ord väldigt viktigt att all vattentillgången hanteras på ett integrerat och transparent vis, ett mål som FN vill nå till 2030. FN kommer också därför effektivisera vattenanvändningen och arbeta för att det ska finnas hållbara uttag och hållbar försörjning, för att minska vattenbristen.

    Att sakna en nära lokaliserad och säker vattenkälla kan leda till allvarliga konsekvenser. Hårdast drabbas ofta flickor eftersom det i många fattigare länder är kvinnorna som ansvarar för familjens vattenförsörjning. Om de tvingas ansvara för vatten kan det innebära att flickorna missar möjligheten till utbildning och kvinnorna kan tvingas avstå från att arbeta. Om dessa kvinnor dessutom saknar toalett tvingas de söka avskilda områden utomhus för att utföra sina behov på, vilket kan äventyra deras personliga säkerhet. Vid 2030 ska FN ha säkerställt att alla har tillgång till dricksvatten, på ett säkert och ekonomiskt sätt.

    Dessutom ska FN se till att vattnet hålls renare genom att stoppa föroreningar, dumpning och utsläpp av farliga ämnen i vattnet. De ska vid 2030 se till att avloppsvatten renas i högre grad och att vatten i sig kan återanvändas på ett säkert sätt.

  • Visste du att tillgången till en toalett kan rädda liv? Enligt Wateraid tvingas närmare en miljard människor att göra sina behov utomhus på grund av att de saknar en toalett och kunskap om sanitet. Genom att istället besöka en toalett kan de stoppa spridningen av miljontals bakterier och i sin tur stoppa spridningen av olika sjukdomar. Målet är att alla till 2030 ska ha tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien.

ALLA GLOBALA MÅL