MÅL 1 – INGEN FATTIGDOM

  • Även i de rikaste av länder existerar fattigdom. Detta beror på att samhällen med höga sociala och ekonomiska klyftor och orättvis fördelning av resurser finns över hela världen, i rikare såväl som fattigare länder.
    Mål 1: Ingen fattigdom ämnar därför att utrota all form av fattigdom i hela världen. Förutom den ekonomiska aspekten av fattigdom handlar begreppet också om vidden av människors frihet, hälsa, utbildning, inflytande, makt och fysiska säkerhet. Att vara undernärd, sakna sjukvård eller att inte ha inflytande över sitt eget liv är några exempel på fattigdom. Och trots att social trygghet är en del i fastställandet av FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter är det många människor som saknar just detta.

    Den positiva sidan är dock att sedan FN:s millenniemål infördes har fattigdomen i världen halverats, vilket i sig är en seger! Men med en miljard människor som fortfarande befinner sig i extrem fattigdom så har vi fortfarande en lång väg att gå.

  • Till år 2030 är målet att halvera den miljarden människor som idag befinner sig i fattigdom och utrota alla former av extrem fattigdom. Målet är också att öka antalet människor som omfattas av socialt skydd, öka motståndskraften hos de länder som drabbas hårdast av klimatrelaterade katastrofer och ge människor lika rättigheter till grundläggande resurser.

ALLA GLOBALA MÅL