MÅL 2 – INGEN HUNGER

  • Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till mat som både är nyttig och som räcker för att mätta. Ändå lever omkring 850 miljoner människor runt om i världen i hunger idag.
    Mål 2 ämnar att stoppa den mänskliga katastrofen och avskaffa hunger och garantera alla människor tillräckligt med mat. Det är dags att vi tänker om kring hur vi producerar, transporterar, delar och konsumerar vår mat.
    En av nio människor i världen är idag undernärda! Till 2030 är målet att alla former av undernäring ska avskaffas. Men hur stoppar man egentligen hunger och undernäring? Genom att bland annat fördubbla jordbrukets produktivitet och höja inkomsterna för mindre livsmedelsproducenter, speciellt kvinnor, ursprungsbefolkning, familjejordbrukare och fiskare. Andra åtgärder är att öka människors kunskap i ämnet och skapa finansiella tjänster som stärker livsmedelsaktörerna. Här i Sverige kan vi påverka och göra skillnad genom att minska mängden mat som slängs, äta vegetariskt och konsumera närodlade och ekologiska produkter.
  • Hunger och undernäringen hindrar idag många länders utveckling och tillväxt genom de effekter som otillräckligt intag av näringsriktig mat har för såväl utbildning som arbete. Så länge hunger och undernäring existerar kommer vi helt enkelt inte att kunna nå de andra globala målen.

ALLA GLOBALA MÅL