MÅL 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET

  • Minskad ojämlikhet handlar om att tillgången till resurser och möjligheten att delta i samhället är rättvis. Både inom länder och länder emellan. Det handlar om att alla oberoende av kön, etnicitet, funktion, religion eller sexuell läggning ska ha samma möjligheter att delta i samhället.
    Världen har gjort stora framsteg när det kommer till att lyfta människor ur fattigdom och många länder har en positiv ekonomisk utveckling. Men klyftorna mellan individer och grupper baserat på bland annat kön, ålder, funktion och etnicitet har ökat.

    Ojämlikhet grundar sig på strukturella förhållanden i samhället och därför är det varje stats ansvar att främja jämlikhet. Ojämklihet leder till att vissa människor får det svårare att delta i samhället och det kan handla om allt från brist på rent vatten till att inte ges möjlighet att påverka politiska beslut. Ojämlikhet hämmar fattigdomsbekämpningen och förstör människors självkänsla och värde. Ojämlikhet är ofta en källa till konflikt.

  • Även de rikaste länderna har problem med ojämlikhet i form av exempelvis rasism eller homofobi. Ojämlikheten påverkar oss alla, oavsett vem vi är eller var vi bor. För att kunna skapa en hållbar värld för alla måste vi inkludera alla människor oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning. Alla måste få samma möjligheter och chansen till ett bättre liv.

ALLA GLOBALA MÅL