MÅL 14 – HAV OCH MARINA RESURSER

  • Världens hav behövs för att människan ska kunna överleva. Havens strömmar, kemi, liv och temperatur reglerar vårt globala system och ger oss naturliga tillgångar som mat, medicin, biobränslen, till och med syret vi andas. Därför är det viktigt att vi tar hand om haven och det liv de innehåller.
    Över 3 miljarder människor är beroende av havets biologiska mångfald för att överleva. Samtidigt är många av havens fiskebestånd på väg att bli utfiskade. Det krävs en global ansträngning för att bygga upp bestånden igen. För att hantera detta kommer jobbar FN för att införa en fångstreglering som kommer att styra fisket så att bestånden kan växa sig starka igen. Detta hoppas man inte bara ska öka mängden fisk i vattnet utan även ha en stor inverkan på fattigdomsbekämpningen och utrotandet av hunger.

    Till 2030 hoppas man att ett hållbart nyttjande av havets resurser ska kunna öka den ekonomiska nyttan för mindre önationer.

    Till 2025 är även målet att minska föroreningar i havet. Idag flyter det omkring mikroplaster och annat skräp som påverkar fiskebestånden och haven negativt.

  • Vi måste bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för att kunna uppnå en hållbar utveckling. Genom att ta hand om våra hav skapar vi inte bara en bättre miljö för de liv som finns i vattnet utan har även möjlighet att bekämpa fattigdom och hunger.

ALLA GLOBALA MÅL