MÅL 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

  • Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Till 2050 förväntas hela 70 procent bo i städer. Urbaniseringen är omfattande och har förändrat hela vårt samhälle.
    Den stora inflyttningen till städer ställer nya krav, framförallt när det kommer till hållbarhet. Växande städer och urbaniseringen leder ofta till nya idéer, innovationer och utveckling men kan också leda till ökade sociala klyftor.

    I en hållbar stad ska alla ska ha rätt till hälsosamma och trygga bostäder. på många platser i världen bor många i slumområden som ofta saknar tillgång till rent vatten, toaletter, elektricitet och säkerhet.

    Att skapa hållbara städer och samhällen kräver hållbart byggande och planering av både bostäder och offentliga platser. Men det innefattar också att skapa exempelvis hållbara och trygga transporter och återvinningsplatser. För att skapa en hållbar stadsutveckling bör man ta särskild hänsyn till personer med funktionsvariationer, barn och äldre människors behov.

  • Alla världens städer upptar idag bara cirka 3 procent av jordens yta men står för hela 60-80 procent av energikonsumtionen i världen och 75 procent av koldioxidutsläppen.

ALLA GLOBALA MÅL