MÅL 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

 • Hållbar konsumtion och produktion av både varor och tjänster är en nödvändighet för att kunna minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.
  Hållbar konsumtion och produktion-målet syftar till att göra mer och bättre men med mindre. Det handlar om att utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt.

  Enligt FAO (the Food and Agriculture Organisation of the United Nations) slängs det bort nästan lika mycket mat i världens rika länder som det produceras i Afrika söder om Sahara? Låter detta hållbart? Nej, därför är målet att till 2030 att halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan!

  Att förändra hur vi konsumerar och producerar är absolut nödvändigt om vi ska stoppa klimatförändringarna och bidra till ett hälsosammare liv för många människor.

  Att börja producera och konsumera hållbart har många fördelar. Om man ser till helhetsbilden kan det till och med minska fattigdomen i världen! Detta beror delvis på att klimatförändringarna skulle stoppas och särskilt fattiga länder som drabbas hårdast av naturkatastrofer skulle skyddas från en ännu mer utbredd fattigdom. Men det finns fler positiva effekter. Hållbar konsumtion och produktion innebär också ökad konkurrenskraft, att näringslivet skulle utvecklas, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa för många människor. Och lyckligtvis nog innebär även detta att det skulle finnas färre fattiga människor!

  Både utbud och efterfrågan på hållbara produkter måste öka globalt, om vi ska nå hållbara konsumtions och produktionsmönster. Två viktiga faktorer till förändrade konsumtions- och produktionsmönster ligger i utbildning och information. Utbildning kan bidra till bättre värderingar, kunskaper och färdigheter som gör att människor kan bidra till en hållbar utveckling, eftersom de då vet hur de ska göra det. Information, som till exempel miljömärkningar kan hjälpa människor att göra hållbara val när de konsumerar.

 • Tips på vad du kan göra!
  Ta alltid en extra titt på den där symbolen på matförpackningen – genom att välja en miljömärkt vara över annan är du automatiskt med och stoppar klimatförändringar, bidrar till människors hälsa och minskar världens fattigdom.

ALLA GLOBALA MÅL