MÅL 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

  • Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden. Andelen som bor i städer förväntas öka till närmare 70 procent till år 2050. Detta innebär att vår infrastruktur (transporter, sanitet, energi och IT-teknologi) och industri måste vara tillförlitlig, hållbar, miljövänlig och tillgänglig.
    Att investera i och anpassa industrier och infrastruktur för att göra dem effektivare och miljövänliga är viktigt för att underlätta en hållbar utveckling. En otillräcklig infrastruktur skapar en barriär som försvårar möjligheten att jobba, träna, plugga och få information. Det har länge varit känt att ökad produktivitet och inkomst och förbättringar inom hälsa och utbildning kräver investeringar i infrastruktur.

    Exempelvis har över 2,6 miljarder människor idag inte tillgång till pålitlig elektricitet och över en miljard människor saknar möjlighet att använda telefon.

  • Grundläggande infrastruktur som vägar, sanitet och elektricitet saknas fortfarande på flera platser runt om i världen. Det är basfunktioner som alla ska ha tillgång till och detta påverkar i högsta grad de övriga målen och möjligheten att skapa en hållbar värld.

ARTIKLAR OM HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

ALLA GLOBALA MÅL