MÅL 7 – HÅLLBAR ENERGI

  • Energi är en central del i många av de utmaningar världen står inför idag. Energi påverkar och bidrar bland annat till jobb, säkerhet, klimatförändringar och matproduktion.
    Över 1,2 miljarder människor, det vill säga en av fem av världens befolkning, har idag inte tillgång till elektricitet. De flesta som saknar tillgång bor i Afrika och Asien. Utan elektricitet måste kvinnor och flickor lägga flera timmar på att hämta vatten, sjukvården kan inte förvara vaccin åt barn och skolelever kan inte plugga på kvällstid då det är mörkt. Detta är bara några exempel på hur avsaknaden av elektricitet påverkar ett samhälle.

    Idag använder sig 2,8 miljarder människor av ved, gödsel och kol för att laga mat och värma upp sina hus. Detta leder till över fyra miljoner dör en för tidig död varje år på grund av luftföroreningar.

    De ökade utsläppen av växthusgaser beror till stor del på sättet vi idag utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Fossil energi är främst olja, kol och naturgas. Idag utgör fossil energi nästan 80 procent av den totala energitillförseln världen över. I Sverige står fossila bränslen för ungefär 30 procent av den totala energiförbrukningen. Mål 7 syftar till att påskynda omställningen till mer hållbara energikällor såsom vind, vatten och sol. Men också att säkerställa att alla har tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

  • Att ha tillgång till energi är livsnödvändigt. Hållbar energi är en möjlighet som vi borde ta tillvara, genom den så kan vi förändra liv och rädda planeten.

ALLA GLOBALA MÅL