MÅL 4 – GOD UTBILDNING FÖR ALLA

  • Mål 4 handlar om utbildning. Utbildning är en mänsklig rättighet, en grundsten i kritiskt tänkande och en nödvändighet för självförverkligande.
    Utbildning är dessutom en global katalysator för jämställdhet, hälsa, fred, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Trots detta beräknas 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. Dessutom är 774 miljoner människor i världen inte läs- och skrivkunniga, två tredjedelar av dessa är kvinnor.

    Nu ligger ansvaret på länder att möjliggöra en säker och kvalitativ skolgång för alla barn och unga. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning behöver avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsvariation, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande och skolgång. Investeringar i flickors utbildning har en central betydelse i främjandet av inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom, och har potential att bidra i genomförandet av många av de andra utvecklingsmålen.

    Som Malala Yousafzai, en pakistansk utbildningsaktivist och Nobelpristagare väldigt väl beskriver utbildningens viktiga roll: “Ett barn, en lärare, en penna och en bok kan förändra världen.”

    Mål 4 handlar om att utbildningssystem ska möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning. Mål 4 handlar dock inte enbart om att säkerställa att barn och unga har tillgång till en kvalitativ skolgång. Det handlar också om att genom vuxenutbildning möta behoven hos det stora antalet män och kvinnor som inte kan läsa eller skriva, och säkerställa att lärande sker under hela livet.

  • Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning som åller en god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

ALLA GLOBALA MÅL