MÅL 17 – GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

  • Att rädda världen är inget lätt jobb, men tillsammans kan vi klara det! För att vi ska uppnå de 17 globala målen behöver vi teama upp och samarbeta. Det kräver att alla i hela världen delar och jobbar mot samma vision och mål, det vill säga de globala målen.
    Det kommer att kräva ett stort globalt engagemang för att vi ska fixa det här. Men det kräver också att du, ja precis just du, engagerar dig och gör saker för att göra ditt liv, din stad eller din skola mer hållbar. Men du behöver inte göra det själv, prata ihop dig med någon kompis och ta kontakt med kommunen, någon organisation eller företag som ni vill skapa förändring tillsammans med. Regeringar, företag, myndigheter, civilsamhället och den enskilda människan måste samverka och jobba tillsammans för att vi ska nå resultat.

    Genomförandet av de globala målen kräver mobilisering av såväl ekonomiska resurser som kunskap. Vi måste fördela de resurser vi har och bygga upp en anda av globala solidaritet och fokusera på de som behöver det mest, de fattiga och sårbara.

  • För att vi ska uppnå de globala målen krävs mobilisering av såväl ekonomiska resurser som kunskap. Det krävs samarbete, både lokalt och globalt. Tillsammans skapar vi en bättre, mer hållbar värld.

ALLA GLOBALA MÅL