MÅL 15 – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

  • Biologisk mångfald är livsavgörande för vårt liv på jorden. Men vad innebär biologisk mångfald egentligen? Biologisk mångfald kan beskrivas som allt liv på jorden.
    Biologisk mångfald betyder en variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung. Mål 15 syftar till att bibehålla och stärka jorden ekosystem och biologiska mångfald. En stark biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemet, det gör världen starkare helt enkelt.

    Men vi människor har en tendens att urholka och använda upp allt som kommer i vår väg. Därför är det viktigt att vi tänker till och börjar bruka jordens resurser mer varsamt. Det handlar om att tillgodose människors behov av livsmedel, vatten, mineraler och så vidare utan att förstöra den biologiska mångfalden och ekosystemet. Den biologiska mångfalden och ekosystemet påverkas även negativt av klimatförändringar.

  • Det är genom den biologiska mångfalden som vi håller vår jord vid liv. Genom att ta hand om vårt ekosystem och den biologiska mångfalden gör vi världen mer motståndskraftig och hållbar.

ALLA GLOBALA MÅL