MÅL 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

  • Trygga och säkra anställningar och arbetsförhållanden är viktiga faktorer för hållbar utveckling. Att skapa kvalitativa och säkra jobb är en utmaning för alla länder idag.
    Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) var mer än 204 miljoner människor arbetslösa 2015. På många platser runt om i världen innebär inte ett jobb att man automatiskt lämnar fattigdom. Idag befinner sig mer än hälften av världens alla arbetare i osäkra anställningar utan tryggheter som god lön och försäkringar. Det är framförallt kvinnor som saknar anständiga arbetsvillkor.
    Till 2030 vill man uppnå full och produktiv sysselsättning med schyssta arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsvariation. Det ska också vara lika lön för likvärdigt arbete. Ett annat mål är att redan till 2020 minska andelen unga som varken jobbar eller pluggar.
  • Ekonomisk tillväxt är även det en grundpelare för ett hållbart samhälle. Genom gynnsamma förutsättningar för företagande och entreprenörskap skapar vi möjlighet för att bland annat utrota extrem fattigdom.

ALLA GLOBALA MÅL