OM WE_CHANGE

we_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Syftet är att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling, hitta lösningar som bidrar till att uppnå de globala målen och förändra världen till det bättre.

we_change är en unik plattform där ungdomar, myndigheter, kommuner, näringsliv, forskning, politiker, skola och andra samhällsaktörer träffas och tillsammans engagerar sig för en hållbar värld.
Unga utesluts alltför ofta från beslut och samtal som kommer att påverka deras framtid, samtidigt är det hos dem som innovations- och förändringskraften sitter. Därför är det av största vikt att unga släpps in och ges utrymme att göra sina röster, tankar och idéer hörda. Tillsammans med unga förbättrar vi världen!

Varje år åker we_change på Sverigeturné till 7-10 städer och möter tusentals gymnasieelever. Under turnén skapar vi en mötesplats där unga genom en inspirationsföreläsning får kunskap och verktyg för att kunna driva förändring. Genom panelmoment och workshops ger we_change unga möjlighet att påverka och interagera med beslutsfattare och göra sina röster hörda.

we_change är en verksamhet inom Fryshuset, vars uppdrag bland annat är att lyssna och bygga relationer med unga. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Här kan du läsa mer om Fryshuset.

KONTAKT

Jenni Nylander

Verksamhetsansvarig, [email protected]

PARTNERSKAP

Vi är övertygade om att samarbete är det som krävs för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle. Våra samarbetsaktörer deltar i we_change för att förändra världen tillsammans med unga och för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till en ung målgrupp, inleda och föra dialoger, bygga broar och bidra till att unga får ökad kunskap om samt en större förståelse och verktyg för att utveckla sitt samhällsengagemang med fokus på hållbar utveckling.

Vill du eller ditt företag, organisation, myndighet eller kommun vara med och bidra till en bättre värld tillsammans med unga? Kontakta Jenni Nylander för mer information.