Challenge: Könsneutrala toaskyltar

Know it!
Har du nånsin känt att du inte passat in? Att du inte riktigt vet var du hör hemma och att det känns som samhället som det ser ut idag inte är anpassat efter dig och den du är? Massa människor lever med den känslan dagligen. Det kan handla om allt från psykisk ohälsa, funktionsvariationer, sexuell läggning, etnicitet till kön.

För att bidra till ett jämställt samhälle bör alla göra så gott de bara kan för att inkludera och se alla. Ett steg för att göra samhället lite mer jämställt och förhoppningsvis göra livet lite lättare för några är att göra offentliga toaletter könsneutrala.

Plan it
Hur ser skyltarna på toaletterna på din skola ut? Är toaletterna uppdelade efter kön? Om de är det kan du tillverka egna könsneutrala toaskyltar. Ha en klipp-och-klistra dag tillsammans med dina kompisar och gör din skola mer jämställd.

Do it
Sätt upp skyltarna! Och informera om varför ni gör det. Psst … Det kan vara bra att ta ett litet snack med rektorn innan ni går loss med lim och grejer.

Pics or it didn´t happen!
Ta en bild eller spela in en liten film på de nya toaskyltarna och dela på #we_change och inspirera andra till att bidra till de globala målen.

via GIPHY