Challenge: Don’t be a sucker

Know it!
För att vi ska kunna uppnå de globala målen och skapa en hållbar värld måste vi tänka till lite. Det handlar om att utnyttja våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt utan att skada vår planet men också för att generationer efter oss ska kunna leva ett lika härligt liv som vi lever.

Ett enkelt och effektivt sätt att bidra till detta är genom att dra ur kontakter. Don’t be a sucker! Används inte teven? Stäng av den. Lämnar brorsan alltid laddaren till mobilen i väggen? Dra ur den! Energi är den dominerande faktorn till klimatförändringar och står för 60 procent det totala utsläppet av växthusgas.

Plan it
Leta reda på energitjuvarna som står och äter ström.

Do it
Dra ur kontakterna! Voila! Du har nu bidragit till att rädda världen.

Pics or it didn´t happen!
Ta en bild eller spela in en liten film när du drar ur kontakter och dela på #we_change och inspirera andra till att bidra till de globala målen.

via GIPHY